Orgaandonatie is een beladen onderwerp, derhalve is Crowdfundingbook ook zeer behoudend ten aanzien van het onderwerp, maar Crowdfundingbook is een organisatie die staat voor maatschappelijk, duurzaam en sociaal. Crowdfundingbook heeft daarom een protocol opgesteld in samenspraak met …. In dit protocol staat exact omschreven op welke gronden men in aanmerking kan komen voor donorcrowdfunding.

Het uitgangspunt is dat de donor kosteloos zijn orgaan ter beschikking stelt. De kosten die gemoeid zijn met de operatie en de nazorg van de donatie kunnen via ons platform, donorcrowdfunding.eu gefund worden.

Om een ander voorbeeld te noemen uit het protocol, indien … niet de urgentie onderschrijft van de orgaandonatie zal Crowdfundingbook niet meewerken aan de uitvoering van de donatieprocedure.

Crowdfundingbook zal geheel belangeloos zijn medewerking aan de donatie verlenen, er zal niets aan de spreekwoordelijke strijkstok blijven hangen.

Klik hier om naar Crowdfundingbook.eu te gaan